user    userInloggen

Wet en Belofte

Belofte

Na verloop van tijd legt elke scout of gids zijn belofte af. Dit is samen met het krijgen van een totemnaam één van de belangrijkste momenten in het scoutsleven. De belofte dient iedereen naar beste vermogen na te leven en dit niet enkel tijdens de scoutsjaren, maar gedurende het hele verdere leven. Om de belofte te kunnen af leggen, moet iedere scout- of gids de wet volledig van buiten kennen. De belofte luidt namelijk: “Ik beloof op mijn woord van eer, Ernstig te zullen trachten, Trouw te blijven aan Koning, Vaderland en Troep, De scouts/gidsenwet te gehoorzamen, En elke dag een goede daad te doen.”

Wet

Scoutswet

- een scout heeft maar één woord
- een scout is rechtschapen en eerbiedigt éénieders overtuiging
- een scout is een goede zoon, éénieders vriend en een broeder voor iedere andere scout
- een scout maakt zich nuttig en tracht iedere dag een goede daad te doen
- een scout is werkzaam en spaarzaam
- een scout is ridderlijk en hoffelijk
- een scout is immer goedgeluimd
- een scout kan gehoorzamen
- een scout is goed jegens de dieren
- een scout is rein van lichaam, daden en gesprek


Gidsenwet

- een gids heeft maar één woord
- een gids is oprecht en eerbiedigt éénieders overtuiging
- een gids is een vriendin van éénieder en zuster van iedere andere gids, zonder onderscheid van rang of stand
- een gids maakt zich nuttig en tracht iedere dag een goede daad te doen
- een gids is werkzaam en spaarzaam
- een gids is goed voorkomend en beleefd
- een gids is immer goed geluimd
- een gids kan gehoorzamen
- een gids is goed jegens de dieren en beschermt de natuur
- een gids is rein van lichaam, daden en gesprek