Het lidgeld

Jaarlijks dient iedere Bever, Welp, scout of gids lidgeld te betalen. De eenheid tracht dit zo laag mogelijk te houden. Het lidgeld omvat:

  • Verzekering tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijheid;
  • Abonnement op het tweemaandelijks tijdschrift Tomahawk;
  • Lidmaatschap van FOS Open Scouting

Het lidgeld voor 2019-2020 bedraagt 50 euro en dient met vermelding van de naam van het lid overgemaakt te worden aan vzw Eenheid Prins Albert op rekening BE98 9731 1207 0093 (BIC:ARSPBE22).

Er kunnen op sommige vergaderingen een kleine bijdrage gevraagd worden om de kosten van die vergadering te dekken, zoals trein of bus, ofwel om de takkas te spekken. Deze kas wordt gebruikt om specifieke aankopen voor de tak te bekostigen zoals voetballen of boeken, en om eens iets extra te kunnen doen zoals bijv. een ijsje te eten.

Inschrijvingsformulier

Op de website vind je het inschrijvingsformulier voor de leden. Dit formulier vervangt de toelatingen voor de kampen en de medische fiche in een enkel document. U kan dit zelf afdrukken via de website of een exemplaar aan de leiding vragen. Gelieve dit document met de nodige nauwkeurigheid in te vullen.

Het ingevulde en ondertekende formulier afgeven aan Schrandere Otter (saravanhove88@gmail.com)

of opsturen naar:

Sara Van Hove , Ter Heydelaan 252 B4, 2100 Deurne.

of afgeven aan de takleiding